کلیدواژه‌ها = Beauveria bassiana
تعداد مقالات: 8
4. Compatibility of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana with the insecticides fipronil, pyriproxyfen and hexaflumuron

دوره 31، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 29-37

H. Barari؛ M. Ghazavi؛ B. Naseri؛ A. Sheikhi Garjan؛ M. Rashid


5. بررسی پتانسیل چند ماده‌ی طبیعی جامد در تولید کنیدی قارچ بیمارگر حشرات، (Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 1-15

پریسا بنا مولایی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسن عسکری؛ عزیز خرازی پاکدل


7. بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی سه قارچ بیمارگر در کنترل سوسک شاخک‌بلند سارتا، Aeolesthes sarta (Col.: Cerambycidae)

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 19-34

محمد ابراهیم فرآشیانی؛ حسن عسکری؛ مژگان احتشام حسینی


8. Carbon metabolism of Beauveria bassiana may be related to virulence against Plutella xylostella and Leptinotarsa decemlineata

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 85-95

Javad Mozaffari؛ Mark S. Goettel؛ Aziz Kharazi-pakdel؛ Reza Talaei-hassanloui؛ John Bissett