کلیدواژه‌ها = Tachinidae
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تاکسونومیک قبیله (Leucostomatini (Dip.: Tachinidae: Phasiinae در ایران

دوره 34، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-58

ابراهیم گیلاسیان؛ علی اصغر طالبی؛ یواخیم زیگلر؛ شهاب منظری


2. A taxonomic study of the genus Phasia (Dip.: Tachinidae) in Iran, with two new records

دوره 33، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 19-31

S. Manzari؛ A. A. Talebi؛ J. Ziegler؛ E. Gilasian