کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 67
2. گزارش جدید دو گونه زنبور خانواده (Crabronidae (Hymenoptera: Apoidea از ایران

دوره 38، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 439-441

مجید فلاح زاده؛ مهدی خسروآبادی؛ کریستین اشمید-ایگر؛ ابوفاضل دوستی


3. کشف و توصیف جنس نر گونة (Echthromyrmex sehitlerolmez Koçak & Kemal, 2008 (Neuroptera: Myrmeleontidae از ایران

دوره 38، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 423-427

ابوالفضل حاجی اسمعیلیان؛ رضا وفائی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی؛ ویکتور کیروخاتسکی


4. گزارش یک جنس جدید از ایران (Colpoclypeus florus (Walker, 1983) (Hymenoptera: Eulophidae

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 253-255

ریحانه درسوئی؛ جواد کریمی؛ غلامحسین مروج


5. مطالعه فونستیک زنبورهای زیرخانواده (Braconinae (Hymenoptera: Braconidae استان کرمان، ایران

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 235-246

مهدی ایرانمنش؛ مریم چنگیزی؛ سید مسعود مجدزاده؛ کنستانتین سامارتسیف


6. اولین گزارش از (Camponotidea saundersi (Hemiptera, Heteroptera, Miridae برای ایران

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 247-251

سعدی محمدی؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده


7. اولین گزارش از دم فنری Folsomia diplophthalma (Axelson) (Collembola: Isotomidae) از ایران

دوره 38، شماره 1، بهار 1397، صفحه 133-136

فاطمه عبدالعلی زاده؛ محمد خیراندیش؛ معصومه شایان مهر؛ ارنست سی برنارد


8. اولین گزارش مگس مینوز خارپنبه Pegomya terebrans (Rondani) (Diptera: Anthomyiidae) از ایران

دوره 38، شماره 1، بهار 1397، صفحه 129-131

یونس کریم پور؛ محمد محبی نیا


10. آلودگی باکتریایی سوسری آلمانی (Blatella germanica)در بیمارستان‌ها، غرب ایران

دوره 37، 4 (Supplementary)، زمستان 1396، صفحه 507-514

امیر کیهانی؛ امیر حسین ظهیرنیا؛ جلیل نجاتی؛ احسان مظفری؛ عابدین ثقفی پور؛ علیرضا امیدی اسکویی


13. توصیف نر و پراکنش جدید گونه (Mylabris (Mylabris) parumpicta (Heyden, 1883) (Coleoptera: Meloidae

دوره 37، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 405-410

سایه سری؛ مارکو آلبرتو بلونیا


14. اولین گزارش شتهTinocallis kahawaluokalani (Hem.: Aphididae) از ایران

دوره 37، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 369-370

مولود غلام‌زاده چیتگر


15. Syzeuctus irrisorius (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae)، گزارش یک جنس و گونه‌ جدید برای فون ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 285-288

نگار بهره مند؛ محمد خیراندیش؛ عباس محمدی خرم آبادی؛ رجیو جوسیلا


17. شپشک‌های گیاهی (Hemiptera, Coccmorpha) انجیر Ficus carica در ایران

دوره 36، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 307-310

معصومه مقدم؛ حسین فقیه


19. Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran

دوره 36، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 89-97

عباس امیری؛ علی اصغر طالبی؛ کارمن ری دل کاستیلو؛ احسان رخشانی؛ حمید رضا حاجی قنبر


20. A checklist of Collembola of Tehran, with some new records from Iran

دوره 36، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 121-136

معصومه شایان مهر؛ فهیمه قاضی


21. First record of the fruit fly Urophora vera (Dip.: Tephritidae) from Iran

دوره 36، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 149-150

علیرضا پور حاجی؛ رضا فرشباف پور آباد؛ بابک قرالی؛ ناصر کاسبی؛ حسینعلی لطفعلی زاده


22. First report of Thrips carthami Shumsher (Thys.: Thripidae) from Iran

دوره 36، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 147-148

مجید میراب بالو


23. First report of three species of dark-winged fungus gnats (Diptera: Sciaridae), on Pinus mugo Turra, from Iran

دوره 35، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 75-76

مینو حیدری لتیباری؛ غلامحسین مروج؛ حسین صادقی نامقی


25. اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک‌های گیاهی ایران

دوره 35، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 93-96

زهرا فعلی کوهی‌خیلی؛ محمدرضا دماوندیان؛ حسن بریمانی ورندی؛ حسن براری