کلیدواژه‌ها = دما
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر دما بر برخی ویژگی های زیستی زنبور انگل‌واره Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 271-294

محمدمحسن منتظری؛ شیلا گلدسته؛ جلال شیرازی؛ الهام صنعتگر؛ رضا وفایی شوشتری


3. اثر دما و دوره نوری روی رفتار تولیدمثلی کرم ساقه‌خوار ذرت (Sesamia cretica Lederer (Lep.: Noctuidae

دوره 35، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 29-37

مهدی یعقوبی؛ علیرضا عسکریان‌زاده؛ حبیب عباسی‌پور


5. زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 31-44

آرزو پاینده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ هادی استوان


7. پرورش انبوه لاروهای (Chironomus riparius (Dip.: Chironomidae

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 45-55

احد صحراگرد؛ مهیار رفعتی فرد