دینامیسم جمعیت شته های ینجه و عوامل کنترل کننده آنها در کرج


عنوان مقاله [English]

POPULATION DYNAMICS OF ALFALFA APHIDS AND THEIR NATURAL CONTROLING FACTORS , IN KARADJ

نویسندگان [English]

  • N. Monajemi
  • M. Esmaili