نویسنده = طلایی حسنلویی، رضا
تعداد مقالات: 5
1. بررسی پتانسیل چند ماده‌ی طبیعی جامد در تولید کنیدی قارچ بیمارگر حشرات، (Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 1-15

پریسا بنا مولایی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسن عسکری؛ عزیز خرازی پاکدل


2. بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی قارچ Metarhizium anisopliae روی (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae و شکارگر آن (Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae

دوره 30، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 15-32

عزیز  خرازی پاکدل؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حمید رضا پوریان


4. گزارش جنس Parhelophilus Girschner (Dip.: Syrphidae) از ایران

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 81-82

شاهرخ پاشایی‌راد؛ رضا طلایی حسنلویی؛ بابک قرالی؛ آزاده باقری


5. گزارش گونه‌ی Eristalis similis (Diptera: Syrphidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 41-42

آزاده باقری؛ شاهرخ پاشایی‌راد؛ رضا طلایی حسنلویی