نویسنده = پاینده، آرزو
تعداد مقالات: 1
1. زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 31-44

آرزو پاینده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ هادی استوان