نویسنده = حسنی مقدم، مجید
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه‌ی سطح زیان اقتصادی شته‌ی خردل،Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae)، در مزارع کلزای رقم هایولای 401 در خوزستان

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 23-36

یداله خواجه‌زاده؛ مجید حسنی مقدم؛ سعید باقری؛ علی‌اکبر کیهانیان