نویسنده = رزمی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مگس Pegomya bicolor (Dip.: Anthomyiidae)، گونه‌ای جدید برای فون ایران

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 51-52

یونس کریم‌پور؛ مهدی رزمی