نویسنده = اکرمی، محمدعلی
تعداد مقالات: 13
1. گزارش جدید گونه (Tectoribates ornatus (Acari: Oribatida: Tegoribatidae از ایران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 27-28

محمدعلی اکرمی؛ سید رضا باستان


2. گزارش جدید گونه (Banksinoma exobothridialis (Acari: Oribatida: Thyrisomidae از ایران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-30

محمدعلی اکرمی؛ مسلم بهمنش


3. گزارش جدید دو گونه از کنه‌های نهان‌استیگمای خانواده (Quadroppiidae (Acari: Oribatida از ایران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-2

کریم حداد ایرانی‌نژاد؛ مصطفی میرزایی؛ محمدعلی اکرمی


4. نخستین گزارش کنه‌ی (Bicyrthermannia duodentata (Acari: Oribatida: Nanhermanniidae از منطقه‌ی پالئارتیک

دوره 33، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 81-82

غلامحسین تیموری؛ محمدعلی اکرمی


5. گزارش جدید خانواده‌ی (Eulohmanniidae (Acari: Sarcoptiformes: Oribatida از ایران

دوره 33، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 79-80

مصطفی میرزایی؛ محمدعلی اکرمی؛ کریم حداد ایرانی نژاد


6. گزارش جدید چهار گونه کنه از جنس (Hermanniella (Acari: Oribatida: Hermanniellidae از ایران

دوره 33، شماره 1، بهار 1392، صفحه 95-97

محمدعلی اکرمی؛ نازنین دریانی‌زاده


7. گزارش جدیدی از کنه‌های Parasitengona خشکی‌زی ‌((Acari: Prostigmata: Trombidiidae از ایران

دوره 33، شماره 1، بهار 1392، صفحه 87-87

علی صدقی؛ علیرضا صبوری؛ محمدعلی اکرمی؛ سلطان رون


9. گزارش کنه‌ی Pseudopyroppia orientalis (Acari: Oribatida: Ceratoppiidae) از ایران

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 83-84

محمدعلی اکرمی؛ علیرضا صبوری


10. گزارش جدید بیست و شش گونه کنه‎ی اریباتید (Acari: Oribatida) برای فون ایران

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 1-25

محمدعلی اکرمی؛ علی‌رضا صبوری؛ کریم کمالی؛ عزیز خرازی پاکدل


11. گزارش دومین گونه‌ی کنه‌ی اریباتید آبزی (Acari: Oribatida: Hydrozetidae) از ایران

دوره 28، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 67-68

محمدعلی اکرمی؛ عبداله دینی‌پور


12. گزارش کنه‌ی Oplitis paradoxa (Acari: Mesostigmata: Oplitidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 31-32

شهروز کاظمی؛ محمدعلی اکرمی؛ نرجس خادمی؛ علی‌رضا صبوری


13. معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی‌کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران

دوره 26، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 65-89

محمدعلی اکرمی؛ علیرضا صبوری؛ کریم کمالی؛ عزیز خرازی پاکدل