نویسنده = احتشام حسینی، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی سه قارچ بیمارگر در کنترل سوسک شاخک‌بلند سارتا، Aeolesthes sarta (Col.: Cerambycidae)

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 19-34

محمد ابراهیم فرآشیانی؛ حسن عسکری؛ مژگان احتشام حسینی