نویسنده = تشورسنیگ، هانس پیتر
تعداد مقالات: 3
2. گزارش مگس‌های پارازیتوئید(Bithia glirina و Masicera sphingivora (Diptera: Tachinidae از ایران

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 85-87

یونس کریم‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور؛ هانس پیتر تشورسنیگ


3. گزارش مگس پارازیتوئید (Nilea anatolica (Dip.: Tachinidae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 71-72

یونس کریم‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور؛ هانس پیتر تشورسنیگ