نویسنده = شامحمدی، داود
تعداد مقالات: 1
1. گزارش گونه‌ی Tremex fuscicornis (Hym.: Siricidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 11-12

داود شامحمدی؛ سید ابراهیم صادقی؛ جورج ملیکا؛ بیتا علی