نویسنده = پرشکوه، آرزو یوسفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فون و نوسانات جمعیت کنه‌های انباری گندم در منطقه‌ی تهران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 17-28

فریبا اردشیر؛ آرزو یوسفی پرشکوه؛ علیرضا صبوری