نویسنده = حیدری، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تراکم پایه‌های صنوبر روی الگوی توزیع فضایی آفات و دشمنان طبیعی آنها در کرج

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 13-31

سعید حیدری؛ یعقوب فتحی‌پور؛ سید ابراهیم صادقی