نویسنده = پاکیاری، هاجر
تعداد مقالات: 1
1. معرفی (Evimirus uropodinus (Acari: Eviphididae ، به عنوان اولین گزارش جنس و گونه از ایران

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 99-100

هاجر پاکیاری؛ هادی استوان؛ کریم کمالی