نویسنده = عامری، علی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش زنبور پارازیتویید ( Psyllaephagus stenopsyllae (Hym.: Encyrtidae از ایران

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 83-84

علی عامری؛ علی‌اصغر طالبی؛ ژی‌هانگ ژو؛ احسان رخشانی