نویسنده = زیرووا، مارینا
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش زنبور (Monodontomerus aereus (Hym.: Torymidae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 65-66

بابک قرالی؛ حسینعلی لطفعلی‌زاده؛ ابراهیم ابراهیمی؛ مارینا زیرووا