نویسنده = شیردل، داود
تعداد مقالات: 1
1. گزارش کنه‌ی ( Erythraeus (Erythraeus) adanaensis (Acari: Prostigmata: Erythraeidae از ایران

دوره 30، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 81-83

سولماز عظیمی؛ علیرضا صبوری؛ داود شیردل