نویسنده = برنوسی، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae)

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 51-68

اکبر قاسمی کهریزه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نورالدین شایسته؛ ایرج برنوسی