نویسنده = بنی‌عامری، ولی‌اله
تعداد مقالات: 1
1. واکنش تجمعی سن شکارگر Orius niger (Hem.: Anthocoridae)نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاه

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 25-35

جلیل حاجی‌زاده؛ احد صحراگرد؛ ولی‌اله بنی‌عامری؛ فرشته صالحی