نویسنده = طاهری، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. بررسـی مقاومـت ارقـام گنـدم به شتـه‌ی برگ یـولاف،Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae).

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-12

صدیقه طاهری؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نوذر رستگاری؛ جبرائیل رزمجو