نویسنده = رزمجو، جبرائیل
تعداد مقالات: 2
1. پارامترهای زیستی بید سیب‌زمینی، (Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae، روی غده‌ی تعدادی از ژرم‌پلاسم‌های سیب‌زمینی

دوره 32، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 105-125

سید‌مظفر منصوری؛ قدیر نوری قنبلانی؛ سید علی‌اصغر فتحی؛ جبرائیل رزمجو؛ بهرام ناصری


2. بررسـی مقاومـت ارقـام گنـدم به شتـه‌ی برگ یـولاف،Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae).

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-12

صدیقه طاهری؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نوذر رستگاری؛ جبرائیل رزمجو