نویسنده = امیر معافی، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی‌های زیستی و شکارگری سن Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae) روی لاروهای سن چهارم Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-19

جعفر محقق نیشابوری؛ مسعود امیر معافی؛ احد صحراگرد؛ هاله خداوردی


2. ویژگی‌های زیستی (Cadra cautella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف خرمای انباری ایران

دوره 31، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-16

عارف معروف؛ مسعود امیر معافی؛ نورالدین شایسته