نویسنده = سمیع، محمد امین
تعداد مقالات: 1
1. بررسسی قابلیت شکارگری کفشدوزک(Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی پسیل معمولی پسته،(Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae، در شرایط آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 37-58

حمزه ایزدی؛ مهدی بصیرت؛ کامران مهدیان؛ محمد امین سمیع؛ فاطمه اصغری