نویسنده = زارع، رسول
تعداد مقالات: 1
1. ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae

دوره 32، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 49-69

شهرام فرخی؛ مارتینوس اریس هویخنس؛ رسول زارع؛ پاتریک وربارشات