نویسنده = جوادی‌خدری، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه‌ی نمدی مو، ( Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه

دوره 32، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 71-89

بابک ظهیری؛ محمد خانجانی؛ سعید جوادی‌خدری