نویسنده = دریانی‌زاده، نازنین
تعداد مقالات: 1
1. گزارش جدید چهار گونه کنه از جنس (Hermanniella (Acari: Oribatida: Hermanniellidae از ایران

دوره 33، شماره 1، بهار 1392، صفحه 95-97

محمدعلی اکرمی؛ نازنین دریانی‌زاده