نویسنده = براد، گوین
تعداد مقالات: 1
1. تصحیح \"گزارش زنبور پارازیتوئید (Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae از ایران\"

دوره 33، شماره 1، بهار 1392، صفحه 91-92

جواد کریم‌زاده اصفهانی؛ گوین براد