نویسنده = رون، سلطان
تعداد مقالات: 1
1. گزارش جدیدی از کنه‌های Parasitengona خشکی‌زی ‌((Acari: Prostigmata: Trombidiidae از ایران

دوره 33، شماره 1، بهار 1392، صفحه 87-87

علی صدقی؛ علیرضا صبوری؛ محمدعلی اکرمی؛ سلطان رون