نویسنده = بریمانی ورندی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. Hym.,Ichneumonidae) Stibopinae) ، زیرخانواده ای جدید برای فون ایران

دوره 34، شماره 1، بهار 1393، صفحه 103-104

حسن بریمانی ورندی؛ رضا وفایی شوشتری؛ هنگامه هوشیار