نویسنده = سالاری گوغری، مسلم
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش سوسک (Parophonus dia (Col.: Carabidae برای فون ایران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 7-8

مسلم سالاری؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده


2. اولین گزارش سوسک(Pterostichus (Phonias) strenuus (Col.: Carabidae ، برای فون ایران

دوره 34، شماره 1، بهار 1393، صفحه 101-102

مسلم سالاری گوغری؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی‌زاده