نویسنده = زمانی، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش جدید دو گونه پشه‌‌ قارچ‌زی (Dip.: Sciaridae) از ایران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 5-6

عباسعلی زمانی؛ سمیه برزگر؛ سعید عباسی؛ رضا وفایی شوشتری