نویسنده = ابراهیمی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 11-12

الدریک ندود؛ لیدا فکرت؛ سمیه ابراهیمی؛ مهدی مدرس اول؛ جواد کریمی