نویسنده = آل‌حسین، سید اصغر
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش سوسک بذرخوار Perapion hydrolapathi (Col.: Apionidae) برای فون ایران

دوره 36، شماره 1، بهار 1395، صفحه 79-80

سید اصغر آل‌حسین؛ سیدابراهیم صادقی


2. اولین گزارش زنبور بذرخوار (Systole eremodauci (Hym.: Eurytomidae برای فون ایران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 15-16

اصغر آل حسین؛ علی لطفعلی زاده؛ حمید یارمند؛ مجید فلاح زاده