نویسنده = ایزدی، حمزه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی (Diaphania indica (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 34، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 9-15

ساره حسین‌زاده؛ حمزه ایزدی؛ پیمان نامور؛ محمدامین سمیع