نویسنده = حق، محمد عزیزل
تعداد مقالات: 1
1. توان حشره‌کشی روغن‌های گیاهی علیه (Callosobruchus chinensis (Col.: Bruchidae روی نخود در انبار

دوره 34، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 47-56

محمد عزیزل حق؛ کازی شهنارا احمد؛ محمد علمگیر حسین؛ محمد عبدل علیم