نویسنده = آوند فقیه، آرمان
تعداد مقالات: 3
1. پاسخ بویایی زنبور پارازیتویید (Habrobracon hebetor (Say به Helicoverpa armigera (Hünber) و دو گیاه میزبان آن

دوره 39، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 227-240

علی اصغر سراج؛ سوده داودی دهکردی؛ آرمان آوندفقیه


2. اثر ترکیبات چند گیاه غیرمیزبان بر رفتار تخمریزی سرخرطومی‌حنایی خرما، (Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Dryophthoridae

دوره 39، شماره 1، بهار 1398، صفحه 17-31

محمدعظیم دهواری؛ آرمان آوندفقیه؛ علی احدیت؛ علی حسینی قرالری


3. بررسی کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط،Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، در باغ‌های گردو

دوره 35، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 37-48

آرمان آوند فقیه؛ هادی زهدی؛ محمد جعفرلو؛ رئوف کلیایی