نویسنده = عسکریان‌زاده، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر دما و دوره نوری روی رفتار تولیدمثلی کرم ساقه‌خوار ذرت (Sesamia cretica Lederer (Lep.: Noctuidae

دوره 35، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 29-37

مهدی یعقوبی؛ علیرضا عسکریان‌زاده؛ حبیب عباسی‌پور