نویسنده = درخشان شادمهری، علی
تعداد مقالات: 1
1. Compatibility of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae with some pesticides

دوره 36، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 137-146

علی درخشان شادمهری؛ سمیه فرجی؛ علی مهرور