نویسنده = حسامی، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش Gelis declivis (Hym.: Ichneumonidae, Cryptinae) از نقاط مختلف ایران

دوره 37، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 465-468

عباس محمدی خرم آبادی؛ Martin Schwarz؛ شهرام حسامی