نویسنده = امیر معافی، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. زیست شناسی آزمایشگاهی زنبور پارازیتویید( Habrobracom hebetor Say ( Hym.: Braconidae

دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 63-76

مریم فروزان؛ احد صحراگرد؛ مسعود امیر معافی


2. کارایی و مکانیزم تنظیم جمعیت سن گندم (Eurygaster integricaps Put. ( Het.: Scutelleridae توسط زنبورهای پارازیتویید تخم در ورامین

دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 29-46

عزیز خرازی پاکدل؛ احد صحراگرد؛ مسعود امیر معافی؛ غلامرضا رسولیان