نویسنده = رضوانی، علی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی ویژگی های زیستی شته ی (Macrosiphoniella sanborni ( Hom.: Aphididae روی گل داودی در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 45-57

آرش راشد محصل؛ کریم کمالی؛ علی رضوانی؛ یعقوب فتحی پور


3. بررسی بیولوژی وتغییرات جمعیت Aphis gossypii Glover درمزارع پنبه گرگان

دوره 17، 1,2، زمستان 1376، صفحه 1-10

تقی درویش مجنی؛ علی رضوانی


4. شته های ریشه چغندر قند در ایران

دوره 15، 1,2، زمستان 1374، صفحه 45-51

علی رضوانی


5. شته های غلات و تغییرات جمعیت آنها در مزارع گندم و جو استان تهران

دوره 14، شماره 1، زمستان 1373، صفحه 35-43

پرویز نوری؛ علی رضوانی