نویسنده = شیرازی، جلال
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر دما بر برخی ویژگی های زیستی زنبور انگل‌واره Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 271-294

محمدمحسن منتظری؛ شیلا گلدسته؛ جلال شیرازی؛ الهام صنعتگر؛ رضا وفایی شوشتری