نویسنده = ایرانی‌پور، شهزاد
تعداد مقالات: 1
1. پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه‌ای

دوره 34، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 53-67

سمیه میرزامحمدزاده؛ شهزاد ایرانی‌پور؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ محمد جعفرلو