نویسنده = دوستی، ابوفاضل
تعداد مقالات: 1
1. فهرست دوبالان مینوز خانواده Agromyzidae (Diptera)و گزارش 11 گونه جدید از ایران

دوره 35، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-55

حسین رنجی؛ یونس کریم‌پور؛ ابوفاضل دوستی