نویسنده = پرچمی عراقی، مهرداد
تعداد مقالات: 4
1. فون مگسهای زیر خانواده Syrphinae در شهرستان ارومیه

دوره 21، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 1-19

نادر گل محمد زاده خیابان؛ مهرداد پرچمی عراقی


3. دو بالان زیر خانواده Chrysomyinae ایران ( Diptera: Calliphoridae)

دوره 15، 1,2، زمستان 1374، صفحه 27-44

مهرداد پرچمی عراقی