نویسنده = ارجمندی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. First report of a genus and species of the family Dinychidae (Acari: Mesostigmata: Uropodoidea) from Iran

دوره 35، شماره 1، بهار 1394، صفحه 71-72

الهام ارجمندی؛ شهروز کاظمی