نویسنده = شعبانی، علیرضا
تعداد مقالات: 5
3. ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پراکندگی مکانی کنه‌های خانواده Ascidae (Acari: Mesostigmata) در سطح شهرستان دامغان استان سمنان

دوره 37، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 361-368

مسعود حکیمی تبار؛ علیرضا شعبانی نژاد؛ علیرضا صبوری؛ محمدحسن شمس