نویسنده = جعفری، شبنم
تعداد مقالات: 1
1. نخستین گزارش ملخPolysarcus denticauda (Tettigoniidae: Phaneropterinae) از ایران و ویژگی‌های ‌بیواکوستیکی آن

دوره 35، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 89-91

شبنم جعفری؛ محمدحسن کاظمی؛ محمود شجاعی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ محسن مفیدی نیستانک